เช็กเต้านมรูปแบบใหม่ เพิ่มโอกาสหายขาดมะเร็ง

เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:51 น.
เปิดดู 214
เด็กหญิง > สุขภาพ > เช็กเต้านมรูปแบบใหม่ เพิ่มโอกาสหายขาดมะเร็ง
เช็กเต้านมรูปแบบใหม่ เพิ่มโอกาสหายขาดมะเร็ง
เช็กเต้านมรูปแบบใหม่ เพิ่มโอกาสหายขาดมะเร็ง

ความก้าวหน้าทางการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ ระบบการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติและเป็นมาตรฐานเดียวกัน พลิกโฉมหน้าการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรช ทิชชู ไดแอกโนสติกส์ ลงความเห็นว่าระบบการตรวจแบบอัตโนมัติและการตรวจ HER2 DISH (dual in-situ hybridization assay) แบบใหม่ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดที่มีผล HER 2 เป็นบวก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

เนื่องจากผลการศึกษาระบุว่า 1 ใน 4 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอาจได้รับการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องจากวิธีการตรวจวินิจฉัยแบบเดิมที่ใช้การอ่านผลใต้กล้องฟลูออเรสเซนต์ เรียกว่า HER2 FISH (fluorescent in-situ hybridization assay) ดังนั้น นวัตกรรมอันก้าวล้ำในการตรวจชิ้นเนื้อจะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งในไทยได้รับผลการวินิจฉัยที่รวดเร็ว แม่นยำ และส่งผลให้ได้รับการรักษาที่ตรงกับโรค เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น บางรายมีโอกาสหายจากโรคได้

ศ.น.พ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยบอกว่า กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การรักษาโรคมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น คือ การตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งไทยมีศักยภาพ ตนจึงอยากสนับ สนุนให้ใช้ระบบการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อที่เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการวินิจฉัยที่ไม่เพียงพอและผิดพลาด การตรวจแบบอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและอุปกรณ์พิเศษในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการมากเท่าระบบเดิม ซึ่งไทยเรายังมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมของโรงพยาบาลต่างๆ

การตรวจ HER2 DISH เพื่อช่วยให้แพทย์เลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งมะเร็งเต้านมพบติดอันดับ 1 ใน 5 ของไทย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดที่มีผล HER2 เป็นบวก จะตอบสนองได้ดีต่อการใช้ยา trastuzumab 5, 6, 7, 8, 9, 10 ซึ่งเจาะจงที่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ การตรวจ HER2 DISH ของ โรช ทิชชู ไดแอกโนสติกส์ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ Automated Advance Staining จะช่วยระบุว่าผู้ป่วยรายใดเป็น มะเร็งชนิดที่มีผล HER2 เป็นบวก และยังใช้เวลาในการตรวจลดลงครึ่งหนึ่ง

นอกจากนั้นการตรวจ HER2 DISH ยังทำให้แพทย์เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ใช้ตรวจไว้ได้ เพื่อให้แพทย์กลับมาดูผลการตรวจได้ใหม่เมื่อจำเป็น ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการแปลผลการตรวจได้

'อยากแนะนำให้ผู้หญิงไทยได้ตรวจเต้านมตนเองเป็นประจำ และไปพบแพทย์ทันที หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อป้องกันโรคร้ายที่จะคร่าชีวิต' ศ.น.พ.พงษ์ศักดิ์สรุป

ข้อมูลจาก : http://www.khaosod.co.th/

แสดงความเห็น : เช็กเต้านมรูปแบบใหม่ เพิ่มโอกาสหายขาดมะเร็ง